Iznosi doprinosa 01.01.2024

Objavljene su nove osnovice za obračun doprinosa koje vrijede od 01.01.2024. (primjena na plaći za 1mj., isplata u 2mj.).
U prilogu tablica sa najčešćim kategorijama, te izračun razlike za direktore.
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Slack
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2024. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana