Prikriveni nesamostalni rad

Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona (prikriveni nesamostalni rad)

Kako je Porezna uprava krenula u masovno slanje upitnika NR prema paušalnim obrtnicima i zasuti smo brojnim upitima pokušat ćemo ukratko opisati sam postupak i način obračuna davanja u slučaju da se utvrdi obilježje nesamostalnog rada.

Prema dostupnim informacijama upitnici su trenutno poslani paušalnim obrtnicima koji obavljaju djelatnosti prema NKD-u:

M – stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

J – informacije i komunikacije

N – administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i

S – ostale uslužne djelatnosti

i to onima koji su ostvarili primitke u 2020.godini veće od 149.500 kn i nisu obveznici fiskalizacije.

Postupak počinje neizravnim nadzorom poreznih obveznika iz baze podataka Porezne uprave i javno dostupnih podataka (internet stranice, društvene mreže i sl.), nakon čega slijedi poziv obvezniku da popuni upitnik NR u svrhu provjere ispunjava li obveznik kriterije obilježja nesamostalnog rada.

Nakon što službena osoba zaprimi popunjen upitnik provjerava podatke i procjenjuje postoji li presudni kriterij obilježja nesamostalnog rada, te ukoliko utvrdi da nema elemenata istoga sastavlja službenu bilješku u kojoj navodi utvrđene činjenice i obustavlja postupak.

Ukoliko procjeni da postoji presudni kriterij i utvrdi postojanje obilježja nesamostalnog rada postupak se nastavlja sastavljanjem zapisnika na koji obveznik nema pravo podnošenja prigovora već samo primjedbi. Zapisnik obveznik može i ne mora potpisati, i ima pravo na primjerak zapisnika.

Temeljem zapisnika Porezna uprava donosi rješenje u kojem obrazlaže utvrđene činjenice koje su bitne za utvrđeno postojanje nesamostalnog rada, sažetak provedenog postupka i navodi primjedbe obveznika na zapisnik ako postoje.

Obveznik ima pravo žalbe na rješenje i podnošenje žalbe odgađa izvršnost rješenja.

Porezni obveznik može predati ispravak PO-SD obrasca u kojem će umanjiti iznos primitka za koji je utvrđen nesamostalni rad, a iznos obračunatih i plaćenih doprinosa po rješenju uvećava prava u sustavu mirovinskog osiguranja.

 

Primjer obračuna poreznih davanja za primitak od 300.000 kn za koji je utvrđen nesamostalni rad obvezniku iz Zagreba:

Izvor: IJF, Porezni vjesnik 11/2021

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana