Često poduzetnici pitaju što sve mogu isplatiti neoporezivo zaposlenicima, a prema iskustvu isto treba ponavljati jer se dane informacije zaborave. U nastavku je popis mogućih isplata, neoporezivi iznosi i uvjeti pod kojima je iste moguće isplatiti. Budući da ima dosta teksta i tablice priručnik možete pročitati i skinuti sa dropbox linka Primici propisani čl.7 Pravilnika o...

  Obavijest o početku rada NKSInst platnog sustava   Od 29. listopada 2020. NKSInst, novi platni sustav u Republici Hrvatskoj, omogućit će bankama koje sudjeluju u tom platnom sustavu izvršenje međubankovnih instant plaćanja u kunama. NKSInst platni je sustav kojemu je Hrvatska narodna banka, u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu, izdala odobrenje za...

Sve pravne osobe do 01.09.2020. dužne su zatražiti pristup, na linku niže je priručnik za pravne osobe u kojem su navedene upute. Pristup možete zatražiti slanjem potrebnih podataka na mail:ekomunikacija@pravosudje.hr ➡️OIB pravne osobe➡️naziv pravne osobe➡️Ime i Prezime i OIB ovlaštene osobe   Link  

Upis elektroničke adrese u sudski registar Pravne osobe trebaju dostaviti nadležnom trgovačkom sudu zahtjev za upis elektroničke adrese poštom ili osobno. ❗️ obrazac mora biti popunjen na računalu (ručni upis nije dozvoljen, samo potpis odgovorne osobe ide ručno) ❗️ ne plaća se nikakva sudska pristojba i nije potreban javni bilježnik ❗️ ako je više direktora, svi moraju potpisati...

  Mogućnosti isplate plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac.(Revolut) Mišljenje PU : Člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18), propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici...

  Samostalni vs Nesamostalni rad   Obično je vrlo jednostavno razlikovati zaposlenike od samozaposlenih osoba u industrijama kao što je građevina, proizvodnja, trgovina i sl. U isto vrijeme mnogo je teže točno utvrditi pravu prirodu posla kod uslužnih djelatnosti poput IT sektora, komunikacija, administrativnih djelatnosti i ostalih intelektualnih usluga. Generalno govoreći, u cijelom svijetu u...

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana