Što se tiče procedure, zapravo je vrlo jednostavna: radnik treba otići fizički u poslovnicu HPB i reći “želim CRO karticu” na webu (https://www.hpb.hr/hr/cro-visa-kartica/6314) piše da se može unaprijed ispuniti obrazac – no ne može, ponovo će ga ispunjavati na licu mjesta s bankarom, jer ga oni unose direktno u kompjuter treba zapravo samo osobna iskaznica...

Porezna uprava razvija mobilnu aplikaciju putem koje će porezni obveznici moći vidjeti : stanje duga platiti dug barkodom pregledati predane obrasce vidjeti rokove podnošenja obrazaca na poreznom kalendaru predati zahtjev za izdavanje ili izmjenu porezne kartice poslati upit putem servisa „ Pišite nam“ i druge mogućnosti dostupne u ePoreznoj Uvidom u objavljene podatke o dostavljenim...

Krajem veljače 2021.g. Vlada RH prihvatila je Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za suzbijanje neprijavljenog rada i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana.   Predviđena je provedba 14 mjera i 27 aktivnosti. Neki od strateških ciljeva Vlade su „Poticanje rada, zapošljavanja i rast plaća“, kao i „Socijalni dijalog“. Planira se donošenje posebnog zakona kao...

NOVOST – „prvi posjet“ inspektora poreznom obvezniku   Novost je povratak inspektora u ispostave! Novom organizacijom Porezne uprave od 8.rujna 2020.godine raspoređeno je 152 inspektora po ispostavama koji će među ostalim odrađivati novu mjeru „prvi posjet“. Inspektori će obavljati poslove provjere – „prvi posjet“ poreznom obvezniku te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje: nadzor procjenu...

W-8BEN-E i W8BEN obrasci To su obrasci IRSa (Internal Revenue Service) koji služe za dokumentiranje statusa inozemnih obveznika. Tko dostavlja W-8BEN-E? Strane tvrtke sa sjedištem izvan USA koje primaju uplate od američkih tvrtki moraju dostaviti obrazac svom kupcu prije isplate, čime potvrđuju svoj status „foreign entity“ kako kupac ne bi ustezao porez po odbitku –...

Često poduzetnici pitaju što sve mogu isplatiti neoporezivo zaposlenicima, a prema iskustvu isto treba ponavljati jer se dane informacije zaborave. U nastavku je popis mogućih isplata, neoporezivi iznosi i uvjeti pod kojima je iste moguće isplatiti. Budući da ima dosta teksta i tablice priručnik možete pročitati i skinuti sa dropbox linka Primici propisani čl.7 Pravilnika o...

  Obavijest o početku rada NKSInst platnog sustava   Od 29. listopada 2020. NKSInst, novi platni sustav u Republici Hrvatskoj, omogućit će bankama koje sudjeluju u tom platnom sustavu izvršenje međubankovnih instant plaćanja u kunama. NKSInst platni je sustav kojemu je Hrvatska narodna banka, u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu, izdala odobrenje za...

  Mogućnosti isplate plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac.(Revolut) Mišljenje PU : Člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18), propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici...

  Samostalni vs Nesamostalni rad   Obično je vrlo jednostavno razlikovati zaposlenike od samozaposlenih osoba u industrijama kao što je građevina, proizvodnja, trgovina i sl. U isto vrijeme mnogo je teže točno utvrditi pravu prirodu posla kod uslužnih djelatnosti poput IT sektora, komunikacija, administrativnih djelatnosti i ostalih intelektualnih usluga. Generalno govoreći, u cijelom svijetu u...

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana