Rad na računalu-pravilnik

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

 

 1. NAPORI PRI RADU S RAČUNALOM

Članak 16

(1) Poslodavac je obavezan procjenjivati razinu rizika za sve poslove koji se obavljaju s računalnom i drugom opremom, uzimajući u obzir rizik od narušavanja zdravlja radnika zbog vidnog, statodinamičkog i psihofiziološkog napora u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika.

(2) Poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove iz stavka 1. ovoga članka koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, za koje je u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.

(3) Poslodavac je obavezan osigurati da su ispunjeni minimalni zahtjev iz Priloga IV. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 17.

(1) Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom, poslodavac je obvezan planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima.

(2) Ako ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu je, ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičnog napora, tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje pet minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

(3) Način provedbe odmora i vježbi iz stavka 2. ovoga članka mora biti primjeren stručnim doktrinama sukladno preporukama specijalista medicine rada/medicine rada i sporta.

Članak 18.

(1) Poslodavac je obvezan kroz osposobljavanje radnika za rad na siguran način upoznati radnike sa svim okolnostima i zahtjevima u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom.

(2) Poslodavac je obvezan radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o sigurnosti i zdravlju pri radu s računalom, uključujući i važnost promjene aktivnosti odnosno korištenja odmora tijekom radnog vremena.

(3) Poslodavac je obvezan putem nadležnog specijaliste medicine rada/medicine rada i sporta osigurati:

– obavješćivanje radnika o rizicima za zdravlje pri radu s računalom, važnosti provođenja vježbi i korištenja odmora

– izradu programa vježbi za rasterećivanje opterećenih skupina mišića.

Članak 19.

(1) Poslodavac je obvezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:

– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom

– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika

– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.

(2) Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijaliste oftalmologije/oftalmologije i optometrije ako se pri pregledu iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je specijalistički pregled potreban.

(3) Potrebna financijska sredstva za provedbu mjera iz ovoga članka ne smiju ići na teret radnika.

 

MINIMALNI ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI RADU S RAČUNALOM
 1. OPREMA

Oprema mjesta rada ne smije biti izvor opasnosti od ozljede ili oštećenja zdravlja radnika.

 1. a) Zaslon
 2. Udaljenost zaslona od očiju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi radnik stvarala teškoće pri čitanju podataka sa zaslona. Slika na ekranu treba biti stabilna, bez treperenja ili drugih nestabilnosti. Postolje ekrana mora biti pomično i odvojeno od stola.
 3. Znakovi na zaslonu moraju biti dovoljno veliki, oštri i tako oblikovani da ih se može razlikovati. Znakovi, razmaci između znakova i redova moraju biti dovoljno veliki, jer ih je moguće razlikovati bez napora, ali ne preveliki kako bi tekst bio pregledan.
 4. Osvijetljenost i kontrast na ekranu moraju biti prilagođeni, tako da ih radnik bez poteškoća može prilagoditi stanju u radnoj okolini.
 5. Zaslon mora biti pomičan, tako da radnik njegov smjer i nagib može prilagoditi ergonomskim zahtjevima rada. Potrebno je osigurati mogućnost prilagođavanja visine zaslona visini očiju radnika, tako da oči radnika budu u visini gornjeg ruba zaslona, ​​pravac gledanja u istoj ravnini ili ukošen prema dolje do 20 °.
 6. Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanjuje čitljivost znakova i uzrokuje zamor očiju. Zaslon mora biti čist, kako bi slika na ekranu bila jasna, tekst čitljiv.
 7. b) Tipkovnica
 8. Srednja visina tipkovnice ne smije prelaziti 30 mm, kosina joj ne smije biti veća od 15 °, a ako je njezin donji rub trlja od 15 mm potreban je proizvod koji služi kao oslonac za šaku. Tipkovnica mora biti slobodno pokretna na cijeloj radnoj površini, tako da omogućuje radniku prirodno držanje tijela i ruku. Mogućnost pomicanja i prilagođavanja tipkovnica ne smije biti ograničena sredstvima za priključivanje ili dužinom kabele.
 9. Na radnom stolu ili radnoj površini ispred tipa mora biti najmanje 100 mm slobodne površine za smještaj ruku radnika.
 10. Tipkovnica ne smije imati sjajnu površinu.
 11. Razmještaj tipki na tipkovnici i karakteristike tipki moraju odgovarati ergonomskim zahtjevima.
 12. Tipke i simboli na tipkama moraju biti jasno označeni i moraju biti lako raspoznatljivi i čitljivi.
 13. c) Radni stol ili radna površina
 14. Površina stola ili radna površina ne smiju blještati i moraju biti dovoljno prostrani da budu mogući primjeri razmjene zaslona, ​​tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno rukovanjem mišem.
 15. Ispod stola mora biti dovoljno slobodnog prostora za udobno sjedenje.
 16. Radni stol ili radna površina moraju biti stabilni i, ako je to moguće, podesiti po visini.
 17. Stanje za predloške mora biti stabilno i podesivo te izvedeno i postavljeno tako da ne opterećuje dodatno oči, vrat i / ili glavu.
 18. d) Radni stolac
 19. Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omogućiti udoban položaj i neometano pomicanje.
 20. Visina sjedala radnog stola mora biti prilagodljiva.
 21. Naslon mora biti oslonac za cijelu leđa, podesiv po nagibu i visini.
 22. Oslonac za noge mora biti osiguran svakom radniku koji to želi. Oslonac za noge mora biti dovoljno visok i stabilan, mora omogućiti udoban položaj stopala i nagib nogu i ne smije imati sklisku površinu.

 

 

Cijeli pravilnik na linku:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_73_1375.html

 

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Slack & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2023. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana