Platform work – regulacija

DAC7 – obveza registracije operatera platformi i dostave podataka poreznim tijelima EU

EU komisija direktivom o administrativnoj suradnji a u svrhu sprečavanja poreznih prijevara, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza uvodi nova pravila za operatere platformi koja stupaju na snagu od 01.01.2023.godine.

Platformom se smatra svaki softver, web ili mobilna aplikacija koja povezuje prodavatelje i korisnike, gdje platforma naplaćuje naknadu koju djelomično ili u cijelosti isplaćuje prodavateljima (npr. Toptal, Upwork, Freelancer i sl.).

Operateri platformi će morati provesti:

 1. dubinsku analizu prodavatelja putem koje će prikupiti informacije o prodavatelju:
 • ime i prezime ili naziv pravne osobe
 • adresu i državu rezidentnosti
 • porezni broj
 • PDV identifikacijski broj (ako postoji)
 • IBAN računa na koji se isplaćuje naknada
 • datum rođenja i dr.

 

 1. dostaviti podatke poreznim tijelima:
 • naziv, sjedište, porezni broj, identifikacijski broj i naziv svih platformi za koje dostavljaju podatke
 • ime i prezime ili naziv pravne osobe, adresa, porezni identifikacijski broj i država rezidentnosti ili mjesto rođenja fizičke osobe ako nema PDV id broj i datum rođenja fizičke osobe
 • IBAN računa na koji se isplaćuje naknada i ime imatelja računa ako se razlikuje od prodavatelja
 • ukupno plaćenu naknadu za svako tromjesečje i broj aktivnosti u vezi s kojima je naknada plaćena
 • sve naknade (provizije, pristojbe ili poreze) koje je operater obustavio ili naplatio za svako tromjesečje
 • kod najma nekretnina – adresu svake oglašene nekretnine i broj katastarske čestice i broj dana najma ako je dostupno

Podatke će dostavljati jednom godišnje do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu, s prvom dostavom do 31.01.2024. za 2023.godinu.

Operateri izvan EU morat će proći postupak registracije u bilo kojoj državi članici EU kojom prilikom će im se dodijeliti identifikacijski broj putem kojeg će dostavljati tražene podatke.

Softver putem kojeg se samo vrši obrada plaćanja poput Paypala ne smatra se platformom u smislu ovih pravila, kao ni stranice koje preusmjeravaju korisnike na druge platforme te su isti isključeni operateri platformi za koja će se također voditi registar.

Isključeni operateri platformi morat će unaprijed jednom godišnje poreznom tijelu obrazložiti svoj status i poslovni model kako bi se smatrali isključenima.

 

Podaci o online prodaji za koju se dostavljaju podaci:

 • najam nekretnina (npr.Booking, AirBnB, Rental home i sl.)
 • usluge putem interneta (npr. IT usluge, virtualni asistenti, poduka, prevođenje, učenje stranih jezika i sl.)
 • usluge koje se nude online a obavljaju fizički (npr. dostava hrane, čišćenje, prijevoz i sl.)
 • prodaja robe (npr. Amazon, eBay, Etsy i sl.)

 

Operateri platformi će biti obvezni obavijestiti svakog prodavatelja o naknadi koju su prijavili Poreznoj.

Izuzeti od dostave podataka su:

 • tijelo javne vlasti
 • subjekt čijim se dionicama trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili njegov povezani subjekt
 • subjekt koji putem platforme iznajmljuje više od 2000 aktivnosti najma jedne nekretnine (lanci hotela, organizatori putovanja koji iznajmljuju nekretnine)
 • prodavatelj koji je putem platforme ostvario naknadu manju od 2.000 eura i za koju je bilo manje od 30 aktivnosti

 

 

 

Izvor:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/taxation-council-adopts-new-rules-to-strengthen-administrative-cooperation-and-include-sales-through-digital-platforms/

 IJF 7-8/2021

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana