Upis elektroničke adrese u sudski registar Pravne osobe trebaju dostaviti nadležnom trgovačkom sudu zahtjev za upis elektroničke adrese poštom ili osobno. ❗️ obrazac mora biti popunjen na računalu (ručni upis nije dozvoljen, samo potpis odgovorne osobe ide ručno) ❗️ ne plaća se nikakva sudska pristojba i nije potreban javni bilježnik ❗️ ako je više direktora, svi moraju potpisati...

Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
Solventa d.o.o.
Računovodstvo za digitalne usluge.
Navigacija
Važni Linkovi
Društvene mreže
Facebook & Skype & LinkedIn
© 2013. – 2021. Solventa d.o.o. Sva prava zadržana